Ft.

Virág László

szentszéki tanácsos
plébános
Adatlap
Születés helye és ideje: Csíkszentsimon, 1946.04.21
Papszentelés helye: Gyulafehérvár, 1970.04.05
Teológiai tanulmányok: SIS
Előző szolgálati helyek:
- Zetelaka - 1970-től 1972-ig
- Szászrégen - 1972-től 1975-ig
- Uzon - 1975-től 1978-ig
- Kézdikővár - 1978-től 1991-ig
- Csíkdelne - 1991-től 2000-ig
- Lemhény - 2000-től 2004-ig
- Kászonújfalu - 2007-től 2012-ig
Elérhetőség

Életének 76., papságának 51. évében szentségekkel ellátva az örökkévalóságba költözött Virág László szentszéki tanácsos, nyugalmazott plébános. Temetése Csíkszentsimonban lesz október 2-án, szombaton délután 2 órakor a helyi temető kápolnájából.

Virág László 1946. április 21-én született Csíkszentsimonban. Középiskolai és teológiai tanulmányait Gyulafehérváron végezte 1960. és 1970. között. 1970. április 5-én Gyulafehérváron szentelte pappá Márton Áron püspök.

Papi szolgálatát Zetelakán kezdte 1970-ben, 1972-től szászrégeni káplán, 1975-től Uzonban plébános. 1978-tól 1991-ig Kézdikővár-Szárazpatakon plébános, ezt követően Csíkdelnére helyezték, ahol 2000-ig szolgált. 2000-től Lemhényben volt plébános, 2004-től Székelyudvarhelyen a Pastor Bonus Papi Öregotthonban volt nyugállományban, ezt követően 2007-től 2012-ig Kászonújfaluban plébános, majd onnan vonult nyugalomba, Csíkszeredát választva nyugdíjas évei helyszínéül.

A jó Isten jutalmazza meg az örök boldogsággal!

Az aranymiséje alkalmából vele készült interjúnkkal emlékezünk rá, amelyben így vallott hivatásáról: „Hála legyen az Úrnak, hogy sok embert tudtam papi életem folyamán Istenhez vezetni a szentségek által.” Az interjút itt olvashatják:

Az imádságnak nagy hatása van | RomKat.ro

† Elhunyt. Elhalálozás dátuma: 2021/09/30