Marosvásárhely II., Szent Imre, Ady negyed

Szent Imre herceg, plébánia
Elérhetőség
Postacím: 540202 – Târgu Mureș, str. Libertății, nr. 108., jud. Mureș
Tel: 0265-265.681

Szolgálatot teljesít:

Ft.dr. Bara Zoltán-József, teológiai tanár, plébános
Balogh Lajos, kántor

A plébániát 1972-ben, a Színház-tér kialakítása idején, a főtéri ferences templom és kolostor lebontása nyomán alapították. Az akkori kommunista hatalom, a ferences rendtartomány, Léstyán Ferenc főesperes és Márton Áron püspök között létrejött kényszerhelyzet szülte megegyezés alapján a vasúton túli városrészben, az Ady-negyedben, az állam – az eredetileg autószerelő műhelynek épült – munkás-mozit alakíttatta át templommá Gyenes Tibor műépítész tervei alapján. A templommá átalakított épülettel plébánia és kántori lakás is járt. A templomot Márton Áron püspök szentelte fel 1972. május 28-án. Az új templom belső kiképzésénél felhasználták a főtéri ferences templom ablakfestményeit, harangjait, szobrait és orgonáját. A II. számú – akkor még ferences – templom és plébánia megalakulása így vált lehetővé Marosvásárhelyen, és így maradhattak ferences szerzetesek a városban. A kisebb testvérek rendje Marosvásárhelyen egyébként már a 13. századtól jelen van, ők kezdték építeni a mai Vártemplomot, a hitújítást követően pedig évszázadokon keresztül az ifj úság nevelésével foglalkoztak. A II. számú plébánia létrejöttével az egyházmegye püspöke a város nyugati részének mintegy 3000 katolikus hívét bízta lelkipásztori ellátásukra, akiknek pasztorációját 2006 augusztusáig vezették. Ekkor adták át a plébániát ideiglenesen az érsekségnek.

Örökös szentségimádási nap: december 29.