Contumatia

Nagyboldogasszony, filia
Ellátó plébánia: Gyimesbükk
Elérhetőség