Erdőszentgyörgytől 5 km-re, a Küsmöd-patak völgyében letelepült családok alapították a falut. Első okiratos említése 1566-ból származik. Már a középkorban volt temploma a településnek, melynek híressége a bözödújfalusi Madonna, Erdély egyik legértékesebb Mária-emléke, amely napjainkban az erdőszentgyörgyi katolikus templomba került áthelyezésre. Az 1784-ben kőtemplom tornya, éveken keresztül kimagaslott a falu szétrombolását okozó tóból.

1988-ban gát építését kvetően elárasztották a települést. A lakosság kitelepítése 1985-ben kezdődött, és 9 év kellett ahhoz, hogy Bözödújfaluból Bözödújfalusi tó legyen. A falu lakóinak egy részét, főleg időseket a szomszédos Erdőszentgyörgyre költöztettek, de Erdély több mint harminc helységébe költöztek bözödújfalviak, akiket egyszerre fosztottak meg szülőföldjüktől, otthonuktól, és mindenüktől, ami számukra a szülőföldön való élet mindenkori örömét jelentette. A tó vizéből kimagasló, a falurombolás szimbólumává vált torony 2014-ben omlott össze.