Homoródremete

Szent Jakab apostol, oldallagosan ellátott plébánia
Ellátó plébánia: Székelyudvarhely II.
Elérhetőség
Postacím: 537178 – Călugăreni, nr. 69., com. Mărtiniș, jud. Harghita

A hagyomány szerint a falu a nevét egy ott lakó remetéről kapta. A reformáció idején lakói unitáriusok lettek. A falu lakóit 1746-ban Ágota János udvarhelyi pap térítette vissza. Ettől kezdve az udvarhelyi ferencesek látták el a hívek lelkigondozását. 1784-től plébánia rangra emelték. 1835-től helyben lakó papjai voltak 1984-ig, utolsó plébánosa Stürzel Manfréd volt. Ezután a székelyudvarhelyi Szent Miklós plébániáról, 1998-tól pedig a Kis Szent Teréz plébániáról látják el. 1917-ben mint filia hozzátartozott: Abásfalva, Gyepes, Homoródkeményfalva, Homoródszentmárton, Kénos és Lókod.

Lélekszám: 38, Gyepes: 6, összesen: 44
Örökös szentségimádási nap: június 04.