Nyikómalomfalva

Urunk színeváltozása, plébánia
Elérhetőség
Postacím: 537169 – Morăreni, nr. 123., jud. Harghita
Tel: 0266-248.347

Szolgálatot teljesít:

Ft. Daniel Ernő András, plébános, szentszéki tanácsos
Boldizsár Gáspár, kántor

A plébánia 1908-ban alakult, korábban Székelyszentléleknek volt a filiája. 1808-tól van saját temploma, első plébánosa Bartos Dénes. A máter plébánosának nagy segítsége volt a nyikómalomfalvi közösség gondnoka, aki a falu egyházi ügyeit intézte. A faluban 1702-től működött a katolikus iskola. 1930 után az iskolának csak egy tanerőt engedélyezett a minisztérium. Ezt követően arra kényszerítették a szülőket, hogy gyermekeiket az állami iskolába írassák. 1948-ban pedig, más települések iskoláihoz hasonlóan, ezt is államosították.

Örökös szentségimádási nap: március 12.