Zeteváralja

Szent József, plébánia
Elérhetőség
Postacím: 537364 – Subcetate, str. Principală, nr. 88., com. Zetea, jud. Harghita
Tel: 0266-241.220

Szolgálatot teljesít:

Ft. Mátyás Gábor, plébános, szentszéki tanácsos
Olti Attila, kántor

1988. január 1-től önálló plébánia. Korábban Zetelaka filiája volt. A Klein Zsigmond által adományozott műhely épületét 1984–85-ben templommá alakították, amelyhez 1998-ban tornyot is építettek. Ez lett a zeteváraljai egyházközség temploma. A Hargita lábánál elterülő kisebb települések mint leányegyház tartoznak az anyaegyházhoz. Mindhárom helyen kápolna van. 1985-ig Libán híveinek lelki igényét Gyergyóújfaluból látták el, azóta Zeteváraljához tartozik. A fiatal egyházközséget nagyon dolgos, egyházukhoz hűséges emberek alkotják. A kántor vezetésével egyházi énekkar, valamint gyermek-fúvószenekar működik.

Örökös szentségimádási nap: július 30.
Szentmisék: vasárnap és ünnepnap 10, filiákban 13 és 15 órakor. Hétköznap 7.30 órakor