J) Katolikus Magyar Bibliatársulat


Elérhetőség
Postacím: 540397 – Târgu Mureş, Bd.-ul 1848, nr. 48/1., jud. Mureş

Elnök: Magos Gyöngyvér
    E-mail: gyongyvermagos@gmail.com
    Mobil: 0740-285.277
Tiszteletbeli elnök: Ft. dr. Oláh Zoltán kanonok, intézetigazgató, egyetemi docens
    E-mail: zoltan.olah@romkat.ro