Szolgálatot teljesít:

Ft. Farkas Ervin, prefektus
Ft. Tódor Attila, lelkiigazgató

Igazgató: Dr. Gál László tanár

510009 Alba Iulia, str. Păcii 4., jud. Alba

            Mobil: 0740-062.966

            E-mail: gmgkdirector@gmail.com