Verespatak

Szent László király, plébánia
Elérhetőség
Postacím: 517615 – Roşia Montana, str. Piaţa, nr. 317., jud. Alba

Szolgálatot teljesít:

Ft. Pasca Szilárd, prefektus, plébános

Abrudbánya filiája volt, amikor a 18. században megindult az aranybányászat. 1763-ban Mária Terézia elrendelte, hogy helyi káplánt kapjon. 1762-ben vagy 1767-ben szervezték plébániává. 1783-ban kezdték a templom építését. A Horea-féle lázadáskor annyira megrongálódott, hogy 1847-től új templomot építettek, de az 1848-as események miatt csak 1867-re fejezhették be. 1998-ig a plébániának helyben lakó plébánosa volt. Azóta a Gyulafehérváron tevékenykedő papok kapnak megbízást a plébánia hétvégi ellátására. Nagy változást hozott a község életében a Gold Corporation aranykitermelő cég megjelenése, amely Verespatakon és környékén akarja megnyitni Európa legnagyobb felszíni bányáját. A cég megjelenése után a falu szinte elnéptelenedett.

Lélekszám: 50