Mezőszengyel

Szent István király, oldallagosan ellátott plébánia
Ellátó plébánia: Marosludas
Elérhetőség
Postacím: 547540 – Sânger, nr. 314., jud. Mureș

A mezőszengyeli ősi templom a reformáció idején eltűnt. A katolikusok a 18. század közepétől újból szervezkedtek. Templomépítésre 1785-ben került sor. A plébániát 1881-ben építették. 1780-tól remek katolikus iskola működött itt. Amíg a mezőgazdaság jól ment, nagyszámú hívő sereg népesítette be a templomot. Az egyházközségben énekkar, amatőr színjátszó csoport működött. Tarneczky Antal kántortanító a népnek lelki-szellemi vezére volt. A termelőszövetkezet megalakulásával kezdődött a hívek számának apadása is. Az iparosodó városok lassan elszívták az embereket innen is. A beolvadás is egyik tényezője a lélekszám csökkenésének. Közel 30 éve megszüntették a magyar osztályokat. Élő, egyházán keresztül Istenhez ragaszkodó egyházközség. 1986 óta Marosludasról látják el.

Örökös szentségimádási nap: február 09.