Altorja

Szent Miklós püspök (műemléktemplom), Mária Neve (kápolna), plébánia
Elérhetőség
Postacím: 527160 – Turia de Jos, str. Principală, nr. 96., jud. Covasna
Tel: 0267-367.363

Szolgálatot teljesít:

Ft. Hatos Mihály, plébános
Pál László, kántor

1332-ben temploma volt. A templom nevét egy 1479-ből származó oklevél örökítette meg: Zenetmiklós Th orya. Az 1802-es földrengés után teljesen új templomot építettek 1823–31 között, a régi templomnak csak a tornyát hagyták meg. A régi templomból az 1990-es próbaásatások alkalmával bordaelemek és boltozótéglák kerültek felszínre. A torony 1654-ben épült Rákóczi György idejében. Erre utal az oldalára függesztett, latin nyelvű, kőbe vésett felirat. Az egyháznak nagy támogatója volt az Apor család. Ebből a családból származott az 1997-ben boldoggá avatott Apor Vilmos vértanú püspök (1892–1945). A reformáció idején Apor Ilonának volt köszönhető, hogy Altorja megmaradt a katolikus hitben.
A jelenkor történelme elég szomorú. Egyre kevesebb az egyházi esküvő, nagyon kevés a keresztelés, sokkal több az elhalálozás. Elöregedő egyházközség, jobbára katolikus a közösség. A reformátusok elenyésző számban vannak jelen. Van 3–4 ortodox is, de magyarok. Székely-magyar közösség, szép és dicséretes egyházi és népi hagyományokkal. A vasárnapi szentmisére a hívek egyharmada jár el, a szentségekhez is kb. ennyien járulnak.

Lélekszám: 1103
Örökös szentségimádási nap: november 23.