Ehed

Szent Péter és Pál apostolok, oldallagosan ellátott plébánia
Ellátó plébánia: Deményháza
Elérhetőség
Postacím: 547321 – Ihod, str. Principală, nr. 73., jud. Mureș

Szolgálatot teljesít:

T. Csüdör Imre, lelkész

1519-ben Ehed néven szerepel. Székelyhodos filiája volt. 1784-ben önállósításukat kérték. Kérésüket megismételték, de azt a választ kapták 1791-ben, hogy előbb gondoskodniuk kell templomról és alapról a plébános és a kántor javára. Úgy látszik, 1839-re teljesültek a feltételek, mert ekkor saját plébánost kaptak. Eszerint csak ettől az időtől van templomuk, de az is csak 1863-ra készült el teljesen. 1869-től volt katolikus iskolája, melyet 1948-ban államosítottak. Iszló volt a filiája, de átcsatolták Székelykálhoz.

Örökös szentségimádási nap: január 28.