Brassó Bolonya

Jézus Szent Szíve, plébánia
Elérhetőség
Postacím: 500403 – Braşov, str. Zizinului, nr. 7., jud. Braşov
Tel: 0268-331.571
Fax: 0268-331.571

Szolgálatot teljesít:

Ft. Fáy Leó-Lóránt, plébános
T. Bereczki Attila-Szabolcs, segédlelkész
Bratu Tünde-Aranka, kántor

1933-ban Vasvári Aladár vezetésével egy bérelt szükségkápolnában ünnepelték a szentmisét. Köllő Ignác építtette a jelenlegi templomot. 1938–46 között, Antal József idejében szerveződött meg az egyházközségi hitélet. 1946-tól a belvárosi plébánia gondozta a híveket. 1965-től újra saját lelkipásztort kapott „vicarius expositus” minőségben. 1971-ben Kovács Béla plébános idejében, Boldogemlékű Márton Áron püspök úr plébánia rangra emelte, Jézus Szentséges Szíve titulussal. 1977–80 között épült a többszintes plébánia, amelynek emeleti részén nyugdíjas papok otthonát rendezték be. Mivel sok moldvai csángó költözött be Brassóba, szükségesnek mutatkozott a román nyelvű liturgia bevezetése a 80-as évek közepén.  Jelenleg napi két szentmise van, magyar- és román nyelven. 2003-ban kettévált a bolonyai plébánia és megalakult a brassói III. plébánia Szent Kereszt felmagasztalása titulussal. 2007-től működik a plébánia udvarán felépített Szent Imre Közösségi Ház, 2017-ben lett telekkönyveztetve. 2014–ben felújult a templom belső része (általános renoválás és ablakok cseréje), 2015-ben pedig a templom külső felét restaurálták. A plébánia épület elvesztette papi öregotthoni jellegét a székelyudvarhelyi otthon létrehozásával.  Ekkor alakult át a plébánia emeleti része egyetemi kollégiummá.
 
 
Filiák: Farkasvágó, Prázsmár, Szászhermán, Olthidvég
 

Lélekszám: 3300
Örökös szentségimádási nap: május 12.
Szentmisék: vasár- és ünnepnapokon: 8,30; 10,30; 12 és 18 órakor. Hétköznap 8 és 18 órakor.