Az aratnivaló sok

ADVENTI LÁMPÁS (Fénygyújtó gondolatok napról napra)

2021. november 30, kedd

Dr. Kovács Gergely érsek gondolatai

Szent András apostolt és társait meghívta Jézus. Ők is otthagyták hálóikat és követték Őt. Minket is meghív erre a lélekmentő szolgálatra, hogy az apostolok hitével és buzgóságával terjesszük az evangéliumot. Elfoglaltságaink közepette a békesség és szeretet munkálói kell lennünk, egyszerűen, alázattal és hitelesen. Ma is meghív bennünket, mert az aratnivaló sok, de a munkás kevés.