Adventi lámpás - 2021

Fénygyújtó gondolatok napról napra

Advent minden napján főpásztoraink megosztják gondolataikat, hogy segítségünkre legyenek a lelki előkészület útján. Hozzon ez az adventi út mindannyiunk számára elmélyülést és épülést, hogy karácsonykor Betlhembe érkezve találkozzunk Jézussal.

I. hét -  Dr. Kovács Gergely érsek gondolatai

Állhatatosság - Advent I. vasárnapja - 2021. november 28.

A kard és lándzsa helyett ekevas és sarló - 2021. november 29.

Az aratnivaló sok... - 2021. november 30.

"Az Úr letörli a könnyet minden arcról" - 2021. december 1, szerda

Tettekre váltani Jézus tanítását - 2021. december 2., csütörtök

Amikor eljön a Megváltó - 2021. december 3., péntek

Menjetek és hirdessétek - 2021. december 4., szombat

II. hét -  Dr. Kerekes László segédpüspök gondolatai

Készítsünk egyenes ösvényt és sima utat Isten felé - Advent II. vasárnapja, 2021. december 5.

Szükségünk van Isten kegyelmére, gyógyítására - 2021. december 6., hétfő

Megkeres, megtalál és örül nekünk - 2021. december 7., kedd

Isten az életet szánta nekünk - 2021. december 8. szerda

Ne félj! - 2021. december 9., csütörtök

Isten a jóra tanít minket - 2021. december 10., péntek

Vegyük észre Isten közeledését - 2021. december 11., szombat

III. hét - Dr. Jakubinyi György nyugalmazott érsek gondolatai

Készüljetek a Megváltó eljövetelére! - Advent III. vasárnapja, 2021. december 12.

Honnan van Jézus hatalma? - 2021. december 13., hétfő

Nem elég az ígéreteket megtenni, de azt teljesíteni is kell! - 2021. december 14., kedd

Úgy, ahogy Ő azt javunkra jónak látja! - 2021. december 15., szerda

A megváltás az Ószövetség ígéreteinek a beteljesítése - 2021. december 16., csütörtök

Igaz Isten és igaz ember - 2021. december 17., péntek

Szent József, az anyaszentegyház védőszentje, könyörögj érettünk! - 2021. december 18., szombat

III. hét - Tamás József nyugalmazott segédpüspök gondolatai

Keljünk útra a Szűzanyával - Advent IV. vasárnapja, 2021. december 19.

Igent mondani mindig Istennek, ahogy a Szűzanya tette - hétfő, 2021. december 20.

'Boldognak hirdet engem minden nemzedék' - kedd, 2021. december 21.

Magasztaljuk az Urat -  szerda, 2021. december 22.

Gondoljunk rá -  csütörtök, 2021. december 23.

Isten kegyelmes - péntek, 2021. december 24.

Óvjuk, növeljük Krisztus kegyelmét, mosolyát szívünkben - szombat, 2021. december 25.

A szent család legyen támogatónk - vasárnap, 2021. december 26.