'Boldognak hirdet engem minden nemzedék'

ADVENTI LÁMPÁS (Fénygyújtó gondolatok napról napra)

Tamás József nyugalmazott segédpüspök gondolatai

December 21., kedd
A két nő, a Boldogságos Szűzanya és rokona, Erzsébet találkozása üdvtörténelmünk eseményei közé tartozik, különben nem örökítette volna meg Szent Lukács evangéliuma. Erzsébet tanúságtevő szavai a Szűzanyával kapcsolatban az ő tiszteletének fontos alapját képezi, hisz Erzsébet minden asszonynál áldottabbnak mondja, az Úr anyjának nevezi és boldognak hirdeti a hite miatt.
Egyházunk a történelem folyamán Erzsébet nyomdokain haladva teljesíti a Szűzanya jövendölését, amit hálaadó énekében így mond: „Lám, ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék” (Lk 1,48). Úgy vagyok én is mennyei édesanyám igazi gyermeke, ha tisztelem, szeretem őt és példája szerint törekszem élni.