Duna TV nagycsütörtöki élő közvetítése a gyulafehérvári székesegyházból

Ebben az évben, a nagycsütörtöki olajszentelési szentmisét, élőben közvetíti a Duna televízió.

A 10 órától kezdődő szentmisére nemcsak a Paptestvéreket várjuk, hanem a hittanosokat, hitoktatókat és ministránsokat is.

A közösen ünnepelt liturgia szépségével, tanúságot tehetünk hitünkről, együvé tartozásunkról, egyházhűségünkről.

Szeretettel hívjuk és várjuk Kedves Mindannyiukat a nagycsütörtöki székesegyházi olajszentelő szentmisére.

(részlet a 2018/III. érseki körlevélből)