Gondoljunk rá

ADVENTI LÁMPÁS (Fénygyújtó gondolatok napról napra)

Tamás József nyugalmazott segédpüspök gondolatai

December 23., csütörtök
Juhász Gyula költőnk a Betlehemes ének című versében így szólít fel: „Ó, emberek gondoljatok ma rá!” Ilyenkor, karácsonykor sok mindenre gondolhatunk. Gondolhatunk az eltelt karácsonyok hangulatára, a kapott ajándékokra, az együttlét örömére, de a fojtogató szegénységre, elvesztett szeretteinkre, távolban élő hozzátartozóinkra, a lehangoló magányra.
Ó, emberek gondoljatok ma rá! Tegyünk félre mindent most és gondoljunk őreá, aki karácsonyunk központjában áll, aki önként emberré lett, akinek nem volt közömbös a mi sorsunk, aki szegényes barlangistállóban született, akinek neve mégis Emmánuel, velünk az Isten.
Gondoljunk rá, és a pásztorokkal együtt hódoljunk, az angyalokkal együtt hirdessük az örömhírt, a napkeleti bölcsekkel legértékesebb ajándékainkat hozzuk.