Hitoktatói jóváhagyások

Az Egyházi Törvénykönyv 773-780 és 796-806 kánonjai szabályozzák az iskolai katekézist. Ugyancsak érvényes az iskolára az a „Protokollum”, amelyet a Romániai Katolikus Püspökkari Konferencia a Nevelés- és Kutatásügyi Minisztériummal – a Kultuszügyi Államtitkárság láttamozásával – kötött, s amely szabályozó hatással bír az iskolai hitoktatás, a hitoktatók és a teológiai líceumokban működő pedagógusok esetében.

A plébánosokra hárul az a feladat, hogy a – megfelelő szakvégzettséggel rendelkező – iskolai hitoktatók/hittanárok számára ajánlással folyamodjanak a főhatósághoz / főegyházmegyei főtanfelügyelőséghez a kultusz jóváhagyásának (avizul cultului) kiállítása céljából. Az érvényes ajánlás feltételezi az illető hittanár teológiai és pedagógiai felkészültségének, erkölcsi megfelelőségének, hitéletének ismeretét plébánosa részéről.

A kultusz jóváhagyása elengedhetetlen a címzetes (tituláris) tanári versenyvizsgákon az iskolai hittankatedrák betöltéséhez, és szükséges a már címzetes (rendes tanári állású) státussal rendelkezők esetében más kádermozgási folyamatoknál (katedrakiegészítés, didaktikai norma kiegészítése, óraadás, álláscsere stb.).

Mivel a hagyományos postai út lassú, és nem mindig megbízható, a gördülékeny és gyors ügyintézés érdekében kérjük a plébános urakat, hogy idejében juttassák el a jelentkező hittanárok számára kiállított ajánlásokat a főhatósághoz – lapolvasott (szkennelt) formában – a következő e-mail címre: laszlo.gal@romkat.ro.

Részlet a 2023/III. érseki körlevélből