Igaz Isten és igaz ember

ADVENTI LÁMPÁS (Fénygyújtó gondolatok napról napra)

Dr. Jakubinyi György ny. érsek

December 17., péntek: Mt 1,1-17: Jézus Krisztus nemzetségtáblája

Az angyali üdvözletkor mondta a Boldogságos Szűz Mária élete lényegét összefoglaló szavait: „Íme az Úr szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint!” Ekkor foganta a Szentlélek erejéből az Isten Fiát és saját Fiát. Istenszülő Anya lett és örökké szűz maradt. Ezért az Úr Jézusnak a Máté evangéliuma elején közölt nemzetségtáblája a Szent Józsefé. Ő az Úr Jézus nevelőapja, a családapa. Az Úr Jézus Szent Józseftől örököli a Dávid fia messiási címet és a test szerinti királyi leszármazást. Az evangélista kiemeli, hogy a nemzetségtáblának 3x14 tagja van, mert a Dávid személynév héber betűinek számértéke 14. Az Úr Jézus dávidi származása háromszorosan igaz! Az Úr Jézus test szerinti születése igazolja, hogy a megtestesülés valóság, az Úr Jézus igaz Isten és igaz ember, a megváltás szent hitünk alapvető hittétele.