Isten kegyelmes

ADVENTI LÁMPÁS (Fénygyújtó gondolatok napról napra)

Tamás József nyugalmazott segédpüspök gondolatai

December 24., péntek
Sok ember viseli a János nevet, s talán nem tudja, hogy ez a név azt jelenti: „Isten kegyelmes”. Ezt a nevet kapta Keresztelő Szent János, mert így hagyta meg Isten édesapjának, amikor hírül adta gyermeke születését. Isten kegyelmes volt Keresztelő Szent János szüleivel szemben, mert teljesítette szívük óhaját és a gyermektelen házaspárt gyermekkel áldotta meg.
Isten kegyes volta nemcsak irántuk mutatkozott meg ebben a tettében, hanem az egész emberiség iránt is, hiszen Keresztelő Szent János előkészítője volt a nagyobb irgalom megjelenésének, az ő egyszülött Fia eljövetelének.
Karácsonykor Istennek ezt az irgalmát ünnepeljük. Ezért a köszönet s a hála ünneplésünk alapja. Mint maga Zakariás, úgy mi is magasztaljuk Urunkat nemcsak e kegyelmi napokban, hanem életünk minden napján is.