Könyvbemutató Márton Áron püspökről

KönyborítóBudapesten a MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézetében mutatták be március 18-án a Márton Áron erdélyi püspök életére vonatkozó újabb kutatások eredményeit összegező Az idők mérlegén című, a budapesti Szent István Társulat és a kolozsvári Verbum közös kiadásában megjelent tanulmánykötetet, valamint a nagy püspök írásaiból készült válogatást a Székely Könyvtár sorozatban. Az intézet könyvtártermében összegyűlt érdeklődőket Papp Z. Attila, az intézet igazgatója köszöntötte, ő mutatta be a csíkszentdomokosi Márton Áron Múzeum igazgatóját, Lázár Csillát, aki a múzeum létrejöttéről és működéséről, valamint a szülőfaluban immár rendszeressé váló augusztus végi konferenciák ötletéről, szervezéséről beszélt. Ezt követően Bodó Márta a Márton Áron-kultusz lényegi elemeiről és azt ezt segítő kiadványokról beszélt. Stefano Bottoni, a tanulmánykötet egyik szerzője történészi szerepében Márton Áron jelentőségét értékelte kutatásai és a kor összefüggésrendszerébe ágyazva, a kötet egyes tanulmányaiban olvasható új kutatások jelentőségét is értékelve.
KönyvborítóBodó Márta is, Stefano Bottoni is aláhúzta annak jelentőségét, hogy a nagy erdélyi püspököt végre jelentősége mértékében megismerje a teljes magyar közvélemény, mert alakja, életpéldája, cselekvési módja egészen rendkívüli, nagyformátumú egyéniséget mutat, aki nem csak egyháza vezetésében, de a magyar létkérdésekben is olyan gerinces, következetes viselkedést mutatott, amely kortársait, még ellenfeleit, ellenségeit is tiszteletre késztette. A Márton Áron válogatott beszédeit és írásait tartalmazó kötetet Hegedüs Enikő művészettörténész mutatta be. A könyvbemutatót méltón zárta a Lázár Csilla által a múzeum képei közül kiemelt fotóválogatás bemutatása a hozzájuk fűzött szakszerű és hangulatos magyarázattal. A szakmai körben a magyar fővárosban megtartott könyvbemutató egyik első lépés afelé, hogy a magyarországi közvélemény is valós ismeretet szerezzen a kiemelkedő 20. századi erdélyi püspökről.
Bodó Márta

Kapcsolódó:
Két könyv Márton Áronról - Reflektorfényben a román titkosszolgálat rekordere (mno.hu)
Márton Áronról szóló könyveket mutattak be Budapesten (Magyar Kurír)

 

Márton Áron kezdőoldal
Aktuális: hírek, események