Magasztaljuk az Urat

ADVENTI LÁMPÁS (Fénygyújtó gondolatok napról napra)

Tamás József nyugalmazott segédpüspök gondolatai

December 22., szerda
Aki át tudja érezni az ajándék jelentőségét, s benne az adományozó szeretetét, annak a szíve megtelik örömmel, hálával. A Szűzanyában is túlcsordul az öröm és a hála. Rokonának, Erzsébetnek jelenlétében olyan magasztaló énekbe kezd, amelyet egyházunk azóta is minden nap az esti imában papjaival, szerzeteseivel és a buzgó hívekkel imádkoztat, hogy a Szűzanyával együtt magasztaljuk az Urat mindazért, amit értünk tett a megváltás művében. Most karácsonykor ennek a magasztalásnak különösen is hangzania kellene. Ezért a Szűzanya örömével, hálájával, magasztalásával éljük át e szent napokat.