A megváltás az Ószövetség ígéreteinek a beteljesítése

ADVENTI LÁMPÁS (Fénygyújtó gondolatok napról napra)

Dr. Jakubinyi György ny. érsek

December 16., csütörtök: Lk 7,24,30: Jézus tanúsága Jánosról

Az Úr Jézus a legnagyobb dicséretet előfutáráról, Keresztelő Szent Jánosról mondta: „Asszonyok szülöttei kötött nincs nagyobb (próféta) mint (keresztelő) János.” Már a legszebb középkori lelki könyv, Krisztus követése megjegyzi, hogy a Szenteknek sem tetszik, ha vitatjuk, melyik nagyobb a másiknál. A Szentekben Isten kegyelmét tiszteljük, amellyel – és ez is kegyelem volt! – ők közreműködtek. A Szentek tisztelete is Istenhez vezet, akit egyedül imádunk, a Szenteket tiszteljük. A hittudomány nyelvén a Szűzanyának jár ki az elsődleges tisztelet (protodulia), míg Szent Józsefnek a magasabb tisztelet (hüperdulia), a többi Szentnek pedig a tisztelet (dulia). Ezért Egyházukban a Szentek sora a Boldogságos, Isten-szülő Szűzanyával kezdődik, Szent József folytatja, de rögtön utána következik Keresztelő Szent János, az előfutár. Az Úr Jézus mégis hozzá teszi a dicsérethez: „De, aki a legkisebb a mennyek országában, nagyobb, mint ő.” A megváltás az Ószövetség ígéreteinek a beteljesítése. Ezért az új Szövetség felmúlja és beteljesíti az ót. Ez adja meg keresztény mivoltunk igazi nagyságát, ISTEN kegyelméből.