A szent család legyen támogatónk

ADVENTI LÁMPÁS (Fénygyújtó gondolatok napról napra)

Tamás József nyugalmazott segédpüspök gondolatai

December 26., vasárnap, Szent család ünnepe
A bűnbeeséssel a Gonosz betört emberi világunkba. Rontása sokféleképpen mutatkozik életünkben. Rontásának nyomait a családi élettel kapcsolatosan is tapasztaljuk. Napjainkban rontása még jobban rányomja bélyegét Isten ezen elgondolására. Találóan fejezi ki Georges Bernanos francia író egyik regényének a címe az idevonatkozó tényt: „A sátán árnyékában”. Az Isten által elképzelt házasság és családi élet a Sátán uralma alá került, ezért egyre kevesebb a szentségi házasság és a hűségben megélt családi élet, de annál több a polgári házasság, az élettársi kapcsolat, az egynemű párok házasként való együttélése.
A Sátán árnyékában igazából nem a házasság intézménye került válságba, hanem maga az ember, aki eltávolodott Istentől, aki nem akarja tiszteletben tartani Isten rá vonatkozó elgondolását.
A család éve, amelyet meghirdetett a szentatya, a gyökerekhez szeretné visszavezetni az emberiséget, hogy a család az legyen, aminek lennie kellene. A szent család legyen támogatónk és segítőnk, hogy népünknek sok szent családja legyen.