Legfrissebb tartalmak

Az állami rendelkezésekkel összhangban – tekintettel a javuló járványhelyzetre – 2022. március 13-ától a templomokban és más, zárt terekben tartandó mindennemű közösségi eseményre vonatkozóan új érseki rendelkezések lépnek érvénybe.

Bár még a világjárvány okozta válsággal küzd, a világ sajnos máris újabb megpróbáltatás előtt áll. Mindannyiunkat mélyen megérintenek az Ukrajnában zajló abszurd háború és annak borzalmas következményei. Az emberek életét és otthonait elpusztító fegyveres erőszak súlyos humanitárius katasztrófához vezet és tömegeket kényszerít menekülésre.

„A Béke Királynője óvja meg a világot a háború őrültségétől!” (Ferenc pápa) A média által tanúi vagyunk egy borzalmas, háború okozta szenvedésnek, amely sajnos nem rossz álom vagy filmdráma, hanem valóság. Emberek halnak meg, családok veszítik el otthonukat, szakadnak el egymástól, gyermekek és nők, idősek és védtelenek sérülnek meg, velük együtt a társadalom és az egész világ. Szent Pál apostol írja a korintusi híveknek „ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi” (1Kor 12, 26). Minket is mélyen érint a háború okozta szenvedés, és segíteni akarunk az áldozatoknak.

 

A jó felkészültséghez elengedhetetlen a folyamatos és állandó szellemi képzés és tanulás, különösen annak érdekében, hogy korunk újabb és újabb, egyre összetettebb kérdéseire, problémáira, kihívásaira megfelelő válaszokkal, útmutatással szolgálhasson a pap lelkipásztori munkája minden területén. Ennek szolgálatában áll a Gyulafehérvári Főegyházmegye Papi Továbbképzési Programja (PTK)

Két éve szentelték püspökké főpásztorunkat, Exc. és Ft. dr. Kovács Gergely érseket
Két évvel ezelőtt, 2020. február 22-én, szombaton, Szent Péter apostol székfoglalásának ünnepén is megmozdult a Főegyházmegye, és az egyetemes egyház, amikor Gyulafehérváron püspökké szentelték Excellenciás és Főtisztelendő Dr. Kovács Gergely érsek atyát.

Az elmúlt év minden erőfeszítéséért, a közösen megtett útért „hála legyen Istennek, aki mindig diadalra segít minket Krisztusban, és az ő ismeretének jó illatát minden helyen elterjeszti általunk!” (2Kor 2,14)

Bíztatom paptestvéreimet és a kedves híveket, hogy aktívan kapcsolódjanak be az ökumenikus imahét (2022. január 18-25.) programjába. Ahol lehetséges, ott a más felekezetűekkel együtt szervezzék meg az imahetet. Ahol erre nincs lehetőség, vagy nem aktuális a közös imahét megszervezése, ott a szentmisék keretében vagy más alkalommal imádkozzanak az egységért.

Hálásan köszönve minden eddigi segítséget, 2022. február 27-én, vasárnap a Főegyházmegyei Ifjúságpasztoráció (FIF) támogatására tartunk gyűjtést. A begyűlt adományokat kérjük a szokásos módon eljuttatni a főesperesi hivatalokba március 20-ig, hogy onnan összesítve utalhassák át a FIF számlájára.

With the Fall, the Evil One has entered our human world. His perversion manifests itself in many ways in our lives. We also experience traces of his corruption in our family life. Nowadays his corruption is even more present, visible in the life of families. 

Odată cu păcatul, diavolul a intrat în lumea noastră umană. Depravarea lui se manifestă în multe feluri în viața noastră. Urmele corupției sale se regăsesc și în viața noastră de familie. În zilele noastre, corupția sa este și mai accentuată în ceea ce privește acest concept de Dumnezeu. Titlul unui roman al scriitorului francez Georges Bernanos, "Sub soarele lui Satan”, exprimă în mod adecvat acest fapt.