Legfrissebb tartalmak

A július 10. és 12. között megszervezett Márton Áron zarándoklatról osztjuk meg az egyik zarándoknak, Oroszhegy polgármesterének gondolatait.

A Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegyében augusztus 1-jével személyi változások lépnek érvénybe.

A gyulafehérvári székesegyházban bemutatott szentmisén, ma június 29-én, Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepén Jakubinyi György érsek pappá szentelte a balánbányai Bereczki Attila-Szabolcs és a ditrói Fülöp Sándor-Szabolcs diakónusokat. A szentmisét követően az újonnan felszentelt papok megkapták szolgálatuk első kinevezését. Jakubinyi György érsek a következő állomáshelyekre nevezte ki a főegyházmegye újmiséseit: Bereczki Attilát a gelencei plébániára, míg Fülöp Sándor-Szabolcs újmisést a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-plébániára helyezte.

Ferenc pápa Jakubinyi György érseknek címzett levelében köszönte meg a pápalátogatáskor tapasztalt szívélyes fogadtatást Csíksomlyón. A levélben a szentatya kifejezi örömét is afelett, hogy a látogatás lehetőséget biztosított a helyi egyház valóságaink a megismerésére.

Jakubinyi György gyulafehérvári érsek köszönetnyilvánító levélben fejezte ki háláját a pápalátogatás után. A főpásztor szavait olvashatják...

A Gyulafehérvári Főegyházmegyében a hivatások éve van. Ennek jegyében kerül sor 2019. június 7–10. között a csíksomlyói pünkösdi búcsúra, amelynek a mottója: „Íme, az Úr szolgálóleánya” (Lk 1,38).

A szentatya Csíksomlyón elhangzott homíliája:

Ferenc pápa Csíksomlyón
Lelkiségi és liturgikus programajánló
május 31. – június 1.

Az Erdélyi Szőlőhelyek XX. Borversenyen, amelyet május 18-án Élesden szervezett meg a már 175 éves múlttal rendelkező Romániai Magyar Gazdák Egyesülete szervezett meg, a Gyulafehérvári Érsekség borai ismételten jeles bírálatokat kaptak.

A versenyre több mint 300 bormintával nevezett be 112 gazda, amely borokat egy zsűri bizottság bírált le, neves borbírákkal, akiknek köreiből kiemeljük Zilahi Zoltán Magyar Borakadémia elnökét és Légli Ottó, a Magyarországi Hegyközségek Tanácsának elnökét.

A pontozás nemzetközi pontozási ismérvek alapján történt 100 pontos rendszerben.

A húsvéti időben, a feltámadás és megváltottságunk örömétől áthatva, gyakran imádkozzuk és énekeljük a zsoltáros szavaival:  „Ezt a napot az Úristen adta, ujjongjunk és vigadjunk rajta.” (Zsolt 118,24) Ezt az örömteli imát hatványozottan ismételhetjük néhány nappal a Szentatya érkezése előtt.