Legfrissebb tartalmak

Hálásan köszönve minden eddigi segítséget, 2022. február 27-én, vasárnap a Főegyházmegyei Ifjúságpasztoráció (FIF) támogatására tartunk gyűjtést. A begyűlt adományokat kérjük a szokásos módon eljuttatni a főesperesi hivatalokba március 20-ig, hogy onnan összesítve utalhassák át a FIF számlájára.

With the Fall, the Evil One has entered our human world. His perversion manifests itself in many ways in our lives. We also experience traces of his corruption in our family life. Nowadays his corruption is even more present, visible in the life of families. 

Odată cu păcatul, diavolul a intrat în lumea noastră umană. Depravarea lui se manifestă în multe feluri în viața noastră. Urmele corupției sale se regăsesc și în viața noastră de familie. În zilele noastre, corupția sa este și mai accentuată în ceea ce privește acest concept de Dumnezeu. Titlul unui roman al scriitorului francez Georges Bernanos, "Sub soarele lui Satan”, exprimă în mod adecvat acest fapt.

A bűnbeeséssel a Gonosz betört emberi világunkba. Rontása sokféleképpen mutatkozik életünkben. Rontásának nyomait a családi élettel kapcsolatosan is tapasztaljuk. Napjainkban rontása még jobban rányomja bélyegét Isten ezen elgondolására. Találóan fejezi ki Georges Bernanos francia író egyik regényének a címe az idevonatkozó tényt: „A sátán árnyékában”. Az Isten által elképzelt házasság és családi élet a Sátán uralma alá került, ezért egyre kevesebb a szentségi házasság és a hűségben megélt családi élet, de annál több a polgári házasság, az élettársi kapcsolat, az egynemű párok házasként való együttélése.

 If we want it, it can happen with us. Thus the smile of Christ at Christmas will revitalize us to the depths of our souls. It will enlighten the atmosphere of this feast. Let us therefore embrace, protect and increase the grace and smile of Christ in our hearts. That way we will have a beautiful Christmas!

Dacă vrem să se nască în noi, zâmbetul lui Hristos de Crăciun va însufleți adâncurile sufletelor noastre și va lumina atmosfera acestei sărbători. Să îmbrățișăm, așadar, să protejăm și să sporim harul lui Hristos și zâmbetul său în inimile noastre. Așa vom avea un Crăciun frumos!

Ha akarjuk, bennünk is megszületik, lelkünk mélyét a karácsonyi Krisztus mosolya üdíti fel, s ez a mosoly ragyogja be ennek az ünnepnek a légkörét. Pólyázzuk hát mélyen magunkba, óvjuk, növeljük Krisztus kegyelmét, mosolyát szívünkben. Így lesz szép karácsonyunk!

Kegyelemteljes karácsonyt és áldott, békés új esztendőt!

Videóüzenet >>

Sok ember viseli a János nevet, s talán nem tudja, hogy ez a név azt jelenti: „Isten kegyelmes”. Ezt a nevet kapta Keresztelő Szent János, mert így hagyta meg Isten édesapjának, amikor hírül adta gyermeke születését.