Legfrissebb tartalmak

2023. április 22-én a székesegyházban de. 11 órától bemutatott ünnepi szentmise keretében Dr. Kerekes László püspök főegyházmegyénk számára diakónussá szenteli a Gyulafehérvári Papnevelő Intézet öt V. éves akolitusát.

A gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum (GMGK) felvételit hirdet a 2023/2024-es tanévre. A felvételi időpontja: 2023. május 19.

Támogassa személyi jövedelemadója 3,5%-ával az Érsekség munkáját!

A drámai méretű természeti katasztrófa elszenvedői iránti együttérzésünket imádságainkkal és az éppen elkezdődött nagyböjti időszakban hozott lemondásainkkal fejezhetjük ki, ugyanakkor lehetőségeinkhez mérten adományainkkal is segítenünk kell szükséget szenvedő embertársainkon.

Három éve szentelték püspökké és iktaták be főegyházmegyénk főpásztorát, Exc. és Ft. dr. Kovács Gergely érseket
Minden év február 22-én, amikor Szent Péter apostol székfoglalását ünnepeljük, egyben erre is gondolunk: Ferenc pápa úgy bízta ránk Gergely érsekünket, főpásztorunkat, a mi szeretetünkre, mint értéket, ajándékot, hogy elfogadjuk és együtt haladjunk vele a legfőbb Pásztort követve.

„Verjetek benne gyökeret, épüljetek rá és erősödjetek meg a hitben, ahogy tanultátok, s bővelkedjetek a hálaadásban.” (Kol 2,7) Verjünk gyökeret Jézus Krisztusban, építsük rá egész életünket, hogy a benne való hitben megerősödve gyümölcsöző életet éljünk. Akkor nehézségben és örömben egyaránt, hálával a szívünkben fogunk lefeküdni és felkelni az év minden napján. Ehhez adjon a mindenható Atya erőt 2023-ban is!

A nagyböjti idő különösen alkalmas arra, hogy elmélyítse bennünk azt a végtelen nagy szeretetet, amivel Isten annyira szerette a világot, hogy magára vette a megvetés szégyenletes fáját, és életét adta értünk a keresztfán. Ez kereszténységünk és hitünk alapja, kiindulópontja. Ez táplálja bennünk az Iránta való viszontszeretetet, és ez ad mintát és erőt felebarátunk szeretetére is.

A béke ajándéka ezekben a napokban különösképpen sokat jelent nekünk, amikor az emberi békétlenség megannyi formáját tapasztaljuk életünkben, szűkebb környezetünkben, de az egész világban. Látjuk és tudjuk, hogy legjobban a békére van szükségünk. Sokszor talán megkísért a kételkedés, hogy kereszténységünk sikertelen kísérlet a béke megteremtésére, hiszen a sok Karácsony ünneplése után sincs békesség a világban. 

Az Egyház arra ösztönöz, hogy a családpasztoráció sokfelé ágazó szolgálata egyetlen szerves egészet alkosson, és a fókuszban a házaspárok, a családok kísérése álljon, bölcsőtől a sírig. 
A főegyházmegyei családpasztoráció támogatására az idén is Szent Család ünnepén tartunk gyűjtést, 2022. december 30-án.