Példakép ma is Márton Áron püspök

Isten szolgája Márton Áron nyomdokain 75 év után mottóval szerveztek egynapos rendezvényt Csíkszentdomokoson, a püspök szülőfalujában 2014. február 15-én. A rendezvényre 18 általános iskolából Gyergyó, Csík és Gyimes vidékéről érkeztek háromtagú csapatok, valamint kísérőtanáraik.
Veress Anna Aranka igazgatónő nyitotta meg a rendezvényt, aki köszöntőjében a püspöktől idézett: "akik őrhelyen állanak éber figyelésre és megsokszorozott munkára vannak kötelezve". Délelőtt folyamán a diákok meglátogatták a Márton Áron Múzeumot, ahol még inkább betekintést nyerhettek a püspök életébe, munkásságába és megpróbáltatásaiba.
A rendezvény egyik momentuma volt a vetélkedő, amelyben a résztvevő csapatok csapatnevet választottak. Köszöntő beszédében Lázár Csilla a Márton Áron Múzeum igazgatója így méltatta a csapatok névválasztását: "A csapatok neveiben annyi szép üzenetet közvetítetek, annyi szép üzenetet hoztok én azt hiszem, ha Márton Áron tanítását megfogadjuk, hogyha igyekszünk a szerint élni, akkor mindannyiunknak gazdagabb, szebb lesz az élete." A vetélkedő további szakaszában a csapatok verset szavaltak, vallásos éneket énekeltek. Számot adtak kreativitásukról is Márton Áron a bátorság és helytállás példája témában, valamint boldogemlékű Márton püspök életének egy-egy eseményét mutatták be. Simó Gáspár, a Segítő Mária Római Katolikus Líceum lelki igazgatója, így fogalmazott: "Ez egy hálaadás a jó Istennek, aki mindannyiunkat értékként álmodott meg, teremtett és éppen ezért gondunkat viseli. De mindannyiunk között akiről szól ez a nap Márton Áronért egy nagy hálaadás, mert benne az Isten kegyelme igen csodálatosan tudott működni." A vetélkedőn a legügyesebbnek bizonyult csapatok: Rendületlenül és Hit ászok Gyimesfelsőlokról, valamint a Szent Péter és Szent Pál követői Gyergyócsomafalváról. A nyertes csapat tagjai ingyenesen részt vesznek egy jutalomkiránduláson, amely a püspök nyomdokain járva ellátogatnak azokra a helyekre, ahol a püspök szolgált, tevékenykedett.
A szervezők Veress Anna Aranka és Kalamár Mária a püspök szavaival fogalmazták meg a nap üzenetét: "Megéri, hogy szerepet vállaljunk, összefogjunk mint még soha, s a nyomasztó jelenben is tántoríthatatlan bizalommal dolgozzunk és mindent megtegyünk a szent célért, azokért akik utánunk következnek." (Márton Áron Általános Iskola igazgatósága)

Kapcsolódó:
Márton Áron püspök, a bátorság és helytállás példája
http://www.erdely.tv/hirek/peldakep-ma-puspok
http://www.erdely.tv/magazin/hitelet?musor=45439 (2.19-4.35)

Márton Áron kezdőoldal
Aktuális: hírek, események