Hargitafürdő

Szent István király, plébánia és pálos kolostor
Elérhetőség
Postacím: 530002 – Harghita-Băi, nr. 130., jud. Harghita
Web: taborhegy.ro

Szolgálatot teljesít:

P. Bátor Péter, plébános, , helyi elöljáró
P. Balla Péter Barnabás OSPPE, kisegítő lelkész

Testvér: Fr. Szűcs Ferenc Imre OSPPE
Mobil: 0758-723.174
A hargitafürdői kápolnát 1904-ben kezdték el építeni. A tulajdonjog tisztázása után 1909-ben fejezték be. Angi Mihály gyergyószentmiklósi és Máté György gyergyóalfalvi lakosok nejeikkel együtt a kápolna összes építési költségét fedezték. A kápolnának egy életnagyságú Szent István király-szobrot Csedő István csíkszeredai ügyvéd és a harangokat Merza János csíkszeredai állomásfőnök ajándékozta. A jelenlegi oltár 1960-ban került oda, eredetileg a csíkszeredai Márton Áron Gimnázium 113-as termében volt felállítva. Az oltár keleti oldalán ez olvasható: „Tervezte: Vámszer Géza tanár/ Készítette: Salamon Lajos/ Festette: Szentpétery László/ 1937. március 27”. A kápolna előtt álló székely kaput Jakab György és Lázár István faragta 1981-ben.
A kápolnában hétköznap a szentmisék du. 6 (nyáron) ill. 5 (télen) ürakor vannak. Az eltelt egy évszázad alatt a csicsói és a szeredai Szent Kereszt plébánia látta el. 2003-tól Szereda gondozta 2010-ig. 2007-ben elkészült az Egyházi Komplexum, amelynek építését 1991-ben kezdték el. A  fatemplomot 2008 és 2009 között alapjaitól kezdve felújították a főegyházmegye millenniumára. Következő évre, 2010. őszére elkészült a plébánia épülete is és önállósult, mint plébánia.
2014. január 26-án felszentelték Hargitafürdőn a pálos szerzetesház. Két állandó lakója van P. Balla Péter Barnabás OSPPE plébános és fr. Szőcs Ferenc Imre OSPPE testvér.
 
 
Kapcsolódó újságcikk: Táborhegy Szent István király oltalmában
A hét plébániája: Hargitafürdő

Örökös szentségimádási nap: június 21.