Gyergyócsomafalva

Szent Péter és Pál apostolok, plébánia
Elérhetőség
Postacím: 537050 – Ciumani, nr. 260., jud. Harghita

Szolgálatot teljesít:

Ft. Bartos Károly, plébános
Ambrus Tibor, kántor

1567-ben említi a regestrum. 1726-ig egy kis fatornyú kápolna állott, 1726–28-ban a Lázár család támogatásával új templomot építettek, ezzel érdemelte ki, hogy önállósították. 1730-ig Gyergyóalfalu filiája volt. Sorger Gergely püspök a hívek kérésére 1730. március 15-én önálló plébániává nyilvánította, és kinevezte az első plébánost Tobi Mihály személyében. A hívek számának gyarapodása miatt 1867-től tervezték egy nagyobb templom építését, amely 1875–78-ra fel is épült. Fogarasy Mihály püspök szentelte fel 1878-ban, Egyed Pál plébános idejében. A plébániai lak 1730-ban épült, illetve 1779-ben és 1846-ban. A mai 1909-ben, Török Ferenc plébános idejében készült el. Gyergyócsomafalva Szászfalunak nevezett részében 1992-ben tették le annak a templomnak az alapkövét Bakos Sándor főesperes-plébános idejében, amelyet 1995-ben szentelt fel Jakubinyi György érsek. Katolikus iskolája volt 1738-tól, 1948-ban államosították.

Örökös szentségimádási nap: október 06.
Szentmisék: vasár- és ünnepnapokon: 8,30, 11 és 18 órától, hétköznap: hétfon és csütörtökön 18 órától, a többi napokon 7 órától