Palotailva

Nagyboldogasszony, filia
Ellátó plébánia: Gödemesterháza
Elérhetőség
Szentmisék: vasár- és ünnepnapokon kéthetente