Bögöz

Keresztelő Szent János, plébánia
Elérhetőség
Postacím: 537205 – Mugeni, nr. 27., jud. Harghita

Szolgálatot teljesít:

Msgr. Fejér Mátyás, plébános, pápai káplán, szentszéki tanácsos

Az egyházközség 2003-ban alakult. A Béta, Dobó, Vágásból, valamint Székelyudvarhelyről beköltözöttekkel megemelkedett a katolikusok lélekszáma. A falu katolikus lakosságának lelkigondozását korábban a vágási plébános végezte. Bögöz lakossága a reformáció alatt lett református. A jó állapotban levő középkori templom a reformátusoké, Szent László legendáját ábrázoló falfestmények emlékeztetnek a katolikus korszakra. A mai katolikus templom építését 1994-ben fejezték be. Jelenleg még 10 fillia tartozik Bögözhöz, és összesen a 11 faluban 400 katolikus él. Pál Ferenc plébános úr kiváló munkát végzett az egyházközségekben, Kányádban kápolna épült ittléte alatt, Bögözben ravatalozó. 2013 ban újrafestették a bögözi templomot.
 

Örökös szentségimádási nap: július 05.
Szentmisék: Bögözben: vasár- és ünnepnapokon 10 órakor, hétköznap: reggel 9 órakor. Kányádban: vasár- és ünnepnapokon fél 12-kor. Muzsnában: minden hónap elsővasárnapján családi háznál. Agyagfalván: minden hónap második és harmadik vasárnapján.