Erdélyi Római Katolikus Státus Alapítvány


Elérhetőség
Postacím: 400095 Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu 5.
Tel: 0264-593.102
Fax: 0264-593.102

Igazgatótanács:
Elnök: Ft. dr. Holló László előadótanár, dékánhelyettes, doktorátusvezető
Alelnökök: Puskás Bálint-Zoltán ny. alkotmánybíró
Ft. Vízi Zakariás c. esperes, plébános
Titkár: Ft. Msgr. dr. Marton József egyetemi professzor, pápai prelátus, nagyprépost