Tür

Szentlélek, plébánia
Elérhetőség
Postacím: 515407 – Tiur, str. Principală, nr. 283., jud. Alba
Tel: 0744128105

Szolgálatot teljesít:

Ft. Benedek Róbert-Károly, plébános

Türt először 1313-ban említi egy oklevél. 1350-ben Tyrynek írták. 1332-ben már plébániatemploma volt. A templom építése a 13–14. század fordulójára tehető.
A reformáció idején a hívek reformátusok lettek, és a templom is az övék maradt.1827-ben a romlásnak indult templom vitája miatt a hívek többsége katolikus lett (70 család). Anyanyelvüket ekkor már gyengén beszélték, s ezért a görög katolikus püspökhöz fordultak, aki azonban a római katolikus püspökhöz utasította őket. A gubernium kivizsgálása után is kitartottak megtérésük mellett. Kezdetben a görög katolikusokhoz jártak szentmisére. Kovács Miklós püspök többek támogatásával 1830–32 között templomot emeltetett. A templom építését három éven át Sepsizoltáni Czirjék Dénes, Alsó-Fehér vármegye főispánja irányította. Az építész neve ismeretlen. 1827-től plébániaként működött. A hívek, akik egyre inkább kezdtek beolvadni a román tengerbe vegyes házasságaik által, már csak részben beszélték őseik nyelvét. Különösen az idősek beszélnek, imádkoznak és énekelnek magyarul, a fi atalabb korosztály már csak nevében visel magyar jegyeket. A közösség hagyományosnak mondható vallásossága igencsak a felszínen mozgott. A templom teljes restaurációja (2007–2009), úgy tűnik, a lelkekben is a megújulás magvait kezdi szárba szökkenteni.
 

Örökös szentségimádási nap: január 14.
Szentmisék: Hétfő, szerda, péntek 8 óakor, kedd, csütörtök, szombat 18 órakor. (téli időszámítás szerint 17 órakor). Vasárnap 12 órakor. Filiában, Balázsfalván: Kedd: 8:00, Péntek: 18:00 (télen 17:00). Vasárnap: 9:00 román nyelvű, 10:00 magyar nyelvű szentmise.