Piskitelep

Szent István király, oldallagosan ellátott plébánia
Ellátó plébánia: Csernakeresztúr
Elérhetőség
Postacím: 335900 – Simeria, Str. Avram Iancu, nr. 21., jud. Hunedoara

A piskitelepi egyházközség megalapítása a vasút megépítésével függ össze, amikor több száz munkást telepítettek a városba. Eleinte többnyire a dévai ferencesek segítettek a hívek lelki ellátásában, majd egy ideig Hátszeghez került fi liaként Wéber Béla hátszegi főesperes-plébános idejében. A plébániát és a templomot Lönhart Ferenc püspök idejében építették 1885–1886 között. A templomot 1886. augusztus 22-én szentelték fel. Ekkor a katolikusok száma mintegy 980 volt. A templomot Jancsó Ernő főesperes-
plébános idején, 1904 nyarán megnagyobbították, oldalhajókkal kibővítették. Néhány piskitelepi káplán neve is szerepel a Piskitelep történeti adatai (1862–1911) című könyvben. 1900 óta a következők szolgáltak itt: Tunyogi Csapó Endre, Orbán János, Kende Szever János, Huszár Ádám, Anda Géza, Gáspár Béla, Szőcs Albert. A piskitelepi egyházközségben gyakran szolgáltak a Gyulafehérvárról kijáró tanárok, például dr. Újfalusi Fodor József, Pál István, dr. Vass Albert. Híres kántortanítók voltak az 1900-as évek elején: Asztalovszky Lajos, Ulrich Márton kántortanító és karnagy, aki férfi dalárdát is szervezett és iskolás gyermekekből állandó egyházi énekkart. Oltáregylet is alakult 1904-ben, Jancsó Ernő főesperes-plébános idejében. Piskitelepen a templom mögött egy kripta is épült, hiszen a Nagyágon született és Piskitelepen nevelkedett Lönhart Ferenc püspök végrendeletében azt kérte, hogy Piskitelepen helyezzék örök nyugalomra. 1897. július 2-án még a gyulafehérvári székesegyház kriptájába temették el ideiglenesen, de már 1898. december 30-án Piskitelepre hozták földi maradványait a már említett templom kriptakápolnájába. Mára Piskitelep katolikus népe annyira megcsappant az elköltözések, a magyar iskola hiánya, valamint a vegyes házasságok miatt, hogy Csernakeresztúr fi liája lett. 1999-ben felújították a templomot és a plébániát, ennek keretében a Bem-obeliszket a templomkertben állították fel. Télidőben a szentmiséket az erre a célra kialakított és engedélyezett kápolnában tartják a plébánián.
A keresztelő egyre kevesebb, viszont az elhalálozások száma sokszorosan felülmúlja a keresztelések számát.

Lélekszám: 170