Sepsiszentgyörgy IV., Mária Világ királynője, Őrkő

Mária Világ királynoje, plébánia
Elérhetőség
Postacím: 520005 – Sfântu Gheorghe, Str. Váradi József, nr. 90., bl. II., sc. B., ap. 1., jud. Covasna
Web: www.katolikussepsi.ro

Szolgálatot teljesít:

Ft. Márkus András, plébános, szentszéki tanácsos, címzetes esperes

1996. augusztus 1-jén hozta létre dr. Jakubinyi György érsek, mint a sepsiszentgyörgyi roma lakosság személyi plébániáját. Akkor már ötezer körül mozgott a hívek száma. A plébániaalapításnak előzményeihez tartozik, hogy 1990-ben Kalkuttai Boldog Teréz anya és Bálint Lajos érsek a sepsiszentgyörgyi romanegyedet (Őrkő negyed) szemelte ki egy rendház és templom építése céljából. A városban ugyanis egy tömbben itt laknak a romák, akik az 1989-es események után valóban a „szegények legszegényebbjei”. A Szeretet Misszionáriusainak negyedik fogadalma pedig a szegények szolgálatát foglalja magába. A rendházat és a templomot Bálint Lajos érsek 1992. augusztus 15-én szentelte fel. 1991. augusztus 1-jétől azért nevezte ki Márkus András plébánost a Szent Gellért plébániára, hogy gondja legyen a cigány hívekre és Teréz anya leányaira is. A plébános öt évig tanulmányozta a városon lakó cigányok életét, lehetőségeiket, egyházhoz való kapcsolatukat, majd jelentést tett Jakubinyi érseknek egy személyi plébánia felállításának szükségességéről. 1996. augusztus 1. óta működik tehát Erdély egyetlen „cigány plébániája”, ahol jelenleg egy plébános és 6 nővér vezetésével pezsgő hitélet folyik, elsősorban a gyermekek és az ifj úság körében. De lassanként az idősek is megszokják, hogy van saját templomuk, ahol minden nap találkozhatnak az Úr Jézussal. Évente 50–60 körüli a keresztelések száma, míg az elhalálozások száma nem haladja meg a 20-at.

Örökös szentségimádási nap: augusztus 05.