Kézdivásárhely I., Kanta

Szentháromság, plébánia
Elérhetőség
Postacím: 525400 – Târgu Secuiesc, str. Kanta, nr. 15., jud. Covasna
Tel: 0267-361.630
Fax: 0267-361.630

Szolgálatot teljesít:

Ft. Vargha Béla, főesperes-plébános
T. Ilyés Lehel, segédlelkész, , a Nagy Mózes Elméleti Líceum iskolalelkésze
Fórika Balázs, kántor

A plébánia 1550-ben már létezett. Templomát 1550 előtt ismeretlen titulusra szentelték. 1570-ben már református volt a város, István lelkipásztorral az élen. A katolikus élet csak a 17. században indult újra, akkor is csak a Kantában, amely Alsó-Volál néven nem is tartozott a városhoz. A katolikus hit felvirágoztatója Nagy Mózes esztelneki pap volt, aki 1696-ban Kantafalván, Szebelébi Bertalan püspöki helynök vezetésével, plébániát szervezett. Már 1680-ban minorita atyákat kért és kapott a Hitterjesztés Kongregációjától. Plébánosai: Nagy Mózes, majd a minoriták egészen 1965-ig. Azóta világi papok látják el.
Jelenlegi, neobarokk templomának építése 1727-ben kezdődött el, 1795-ben fejezték be, és 1796-ban Batthyány Ignác erdélyi püspök szentelte fel. A kantai plébánia filiája 1917-től Kézdioroszfalu. Egy időben Kézdisárfalva és Szászfalu is idetartozott. 1987-ben Nagy Imre főesperes irányításával és dr. Jakab Antal püspök támogatásával a tömbháznegyedhez közel, a város közepén, Török Áron építészmérnök tervei alapján és vezetésével, felépült a Boldog Özséb tiszteletére szentelt templom. 1997-ben Bodó Imre főesperes-plébános a templom közelében egy lakást vásárolt, amelyet felújíttatott, és 1998-tól itt működik a kézdivásárhelyi 2-es számú plébánia. A kantai egyházközséget kettéosztották, majd 2005-ben, a korábbi méltánytalan elosztásra való tekintettel megtörtént az újraosztás. Így a kantai egyházközség három tömbháznegyeddel gyarapodott.

Örökös szentségimádási nap: november 02.
Szentmisék: vasárnapokon: 9, 11, és 19 órakor (téli időszámítás szerint 18 órakor). Kötelező ünnepnapokon 11 és 19 órakor (téli időszámítás szerint 18 órakor). Ajánlott ünnepeken: 9 és 19 órakor (téli idoszámítás szerint 18 órakor). Hétköznap 7,30 és 19 órakor (téli idoszámítás szerint 17 órakor). Hétfon reggel és csütörtökön este nincs szentmise, csupán első csütörtökön. Szerdán reggel 8 és 9 órától diákmise van a katolikus osztályok tanulói számára (vakáció idején rendesen 7,30-tól).