Bánffyhunyad

Szentháromság, oldallagosan ellátott plébánia
Ellátó plébánia: Jegenye
Elérhetőség
Postacím: 405400 – Huedin, str. Horia, nr. 47, jud. Cluj
Tel: 0775-513.003

Már 1332-ben plébániatemploma volt. 1400-ból származó adatok szerint Szent Erzsébet volt a védőszentje. Feltételezhető, hogy Szent Erzsébet szentté avatásának századában, vagyis a 13. században épült a templom, mely a reformáció idején a reformátusoké lett. 1561-ben unitárius, majd a Bánff y patrónusok révén újra református lett, és ma is az. A katolikusok 1764-től plébánia felállítását kérték, de a Bánff yak sokáig akadályozták, hogy telket kapjanak. 1848-ban létesült plébánia a Josikáné Csáky Róza által adományozott telken, ahol lakásból alakítottak ki imaházat. Mai templomát 1848-ban emelték.
Katolikus iskola is épült 1848-ban. Hidalmáson 1298-ban Szent Demeter tiszteletére szentelt templom volt. 1882-ben a régi, omladozó templom helyébe újat emeltek. Jelenleg református. A katolikus hívek részére kis házi kápolnát építenek.

Örökös szentségimádási nap: október 30.