Abosfalva

Szentháromság, oldallagosan ellátott plébánia
Ellátó plébánia: Szőkefalva
Elérhetőség
Postacím: 547401 – Abuş, nr. 140., jud. Mureş

Az abosfalvi plébániát már a 14. században említik, azonban írásos följegyzés csak a középkortól létezik. Ebből a korból ismert, hogy a tiszta katolikus lakosság először református lett, majd unitárius a templommal együtt. 1718-ban gr. Kornis István az unitáriusoktól visszavette a templomot. Jelenleg 95 katolikus lélek él Abosfalván, de az elmúlt századokban sem volt sokkal több. Lelkes, buzgó, élni akaró kis közösség lakja, amelynek már 25 éve nincs helyben lakó papja.
Mikefalva: Már a 14. században írásos följegyzés van róla. Saját plébánosa, tehát temploma is volt. 1333-ban e közösség papját Dánielnek hívták. A reformáció során a hívek reformátusok lettek a templommal együtt. A katolikusok a 18. században Hilib Gál család házi kápolnájában jutottak istentisztelethez, majd 1862-től külön telken kriptakápolna épült számukra.
Bonyha: Már 1332-ben plébániatemploma volt. A középkori Szent Mihály-templom ma a reformátusoké. A katolikus kápolna a 20. század elején épült. A katolikus hívek napjainkra teljesen elfogytak.

Lélekszám: 85
Örökös szentségimádási nap: február 13.