Székelyvécke

Kisboldogasszony, plébánia
Elérhetőség
Postacím: 547640 – Vețca, nr. 213., jud. Mureș
Tel: 0374-980.002, 0265-344.408

Szolgálatot teljesít:

Ft. Hajlák Attila-István, plébános

1448-ban tűnik fel először a neve. 1302-ben lejegyzett határnevek már meglétére utalnak: Weickefő, Veckefő. Temploma a temető helyén állott a 16. század elején. 1700-ban ferencesek jöhettek misszióba, s annyian lettek katolikusok, hogy 1722-ben visszakapták a templomot is. 1729-től önálló plébánia volt. 1790-92-ben lebontották a régi templomot, és bent a faluban újat építettek. 1720-tól katolikus iskolája volt, melyet 1948-ban államosítottak.
Székelyszállás: 1567-ben Zekelizallas néven írják. 1747-ben követelték, hogy a véckei pap legalább évente egyszer szentmisét végezzen. Ekkor tehát imaház volt, Jézus mennybemenetele tiszteletére szentelve. Mai templomukat 1912-ben építették. 1720-tól itt is volt katolikus iskola, melyet 1948-ban államosítottak.

Örökös szentségimádási nap: február 23.