Görgényüvegcsűr

Nepomuki Szent János, plébánia
Elérhetőség
Postacím: 547301 – Glăjărie, nr. 2., jud. Mureș

Szolgálatot teljesít:

Ft. Simó Ferenc, plébános

1770 előtt erdőség volt a falu helyén. Ekkor br. Bornemissza József üveggyárat létesített. Megfelelő szakembereket telepített ide Morva- és Csehországból, munkásokat a Székelyföldről és más vidékekről. Mivel ezek többségben katolikusok voltak, 1781-ben egy fakápolnát építettek. 1789-től építették a mai templomot, Lönhart Ferenc püspök szentelte fel 1887-ben. Bálint Gergely volt az első papja, de csak 1900-ban kapott plébániai rangot. Az oltárt és a szószékeket Zinthaler Mihály marosvásárhelyi mester építette. Az oltárkép Bécsben készült. Az új orgona 1923-ból, Biszák József gyoroki orgonaépítőtől származik. Az új nagyharang 1924-ben készült. Fórika János plébános (1988–1997) szervezte meg a mentőszolgálatot. Balázs Károly hozzáfogott az egyházi épületek javításához, a cél a templom újrafödése, a kántori lak javítása. Simó Sándor idejében több nagyobb munkálatot végeztek el: a templom külső festését, csatornázást, a mikrofon felszerelését, a harangozás automatizálását stb.
2008-tól Csavar Tibor lelkész látja el a plébánosi teendőket.

Örökös szentségimádási nap: szeptember 27.