Huszonöt év a szolgálatban

 
A Máltai Szeretetszolgálat romániai jubileuma
 
Kolozsváron ünnepelte fennállásának huszonötödik évfordulóját a Romániai Máltai Szeretetszolgálat. A 2016. október 22-én tartott ünnepség szentmisével kezdődött, amelyet Jakubinyi György érsek mutatott be a környékbeli és a szeretetszolgálatot támogató papokkal közösen a főtéri Szent Mihály-templomban. Az ünnepségre kül- és belföldről mintegy kétszáz vendég érkezett, a máltaiak elöljárói, a lovagrend női és férfi tagjai, munkatársak és önkéntesek.
 
 
 
Kovács Sándor főesperes-plébános kétszeres házigazdaként köszöntötte a jelenlévő vendégeket, hiszen nemcsak helyi plébánosként szólt a jelenlévőkhöz: ő a Romániai Máltai Szeretetszolgálat lelki vezetője is. Köszöntőjét három nyelven mondta el, ugyanis a szentmisén jelen voltak a romániai önkéntesek, a szolgálat európai támogatói valamint a Szuverén Máltai Lovagrend képviselői. Beszédében a főesperes kiemelte, hogy a Máltai Szeretetszolgálat romániai szervezete az elmúlt 25 év alatt a szolgálat jelmondatához hűen a hit védelmében és a szegények szolgálatban tevékenykedett, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ehhez az irányvonalhoz hűen kell az elkövetkező években is haladnia.
 
 
Szintén háromnyelvű szentbeszédében Jakubinyi György érsek a főparancs szavait értelmezte, amelyet maga Jézus állított össze az ószövetségi tanítást summázva, újdonsága azonban, hogy az Isten és felebarát szeretetét ő egyenlő mértékben szorgalmazta a Szentírás tanúsága szerint. Az érsek hangsúlyozta, hogy Istent csak akkor tudjuk igaz szívvel szeretni, ha felebarátainkat is krisztusi szeretettel szeretjük, mert örökségünk, hogy úgy szeressük egymást, ahogy Jézus szeret minket. A huszonötödik évfordulót a főpásztor a hálaadás és kegyelemkérés pillanataként fogalmazta meg. Isten áldását és a Szűzanya közbenjárását kérte a Szeretetszolgálat önkénteseire, munkatársaira, támogatóira, hogy, a főparancs és jelmondatuk fényében tudjanak működni az elmúlt évtizedekhez és évszázadokhoz hasonlóan, hiszen a hit védelmével Isten szeretetét, a szegények szolgálatával pedig a felebarátok szeretetét gyakorolják.
 
 
 
A szentmise ünnepséggel folytatódott, amelyről bővebben a Vasárnap 2016. október 30-i számában olvashatnak.
 
Bőjte Csongor/Vasárnap