Páduai Szent Antal „Kis Rózsafüzére”

Így nevezzük azt a 13 Miatyánkból, Üdvözlégyből és Dicsőségből álló ájtatosságot, amelyet XIII. Leó pápa hagyott jóvá.  Szent Antal tisztelői a „Csodákat kik látni vágytok” kezdetű ének egyes gondolatait illesztették a Miatyánkok közé. Az itt közölt imádság ebben az alakban tanít meg Szent Antal rózsafüzérére.

 
Csodákat kik látni vágytok, ó, jöjjetek Szent Antalhoz

1. Fekélyt elűz. Szent Antal, gyógyítsd meg lelkünk sebeit, és segítsd az eredeti bűntől meggyengült természetünket a jónak gyakorlásában. (Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.)

2. Nyomort elűz. Szent Antal, mentsd meg lelkemet a bűn és a kárhozat nyomorúságától. (Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.)

3. Vétket elűz. Szent Antal, tartsd távol lelkemtől a bűn szennyét, és segíts megőriznem mindig Isten szent kegyelmét. (Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.)

4. Halált elűz. Szent Antal, könyörögj a szegény haldoklókért és kedves halottaimért, s légy mellettem halálos órámon. (Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.)

5. Sátánt elűz. Szent Antal, védelmezz a gonosz lélek minden kísértése és ravasz cselfogása ellen. (Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.)

6 Gyógyulást hoz. Szent Antal, gyógyíts meg bennünket minden betegségből, amelyet bűnünkkel vontunk magunkra. (Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.)

7. Veszély tűnik. Szent Antal, óvj meg bennünket minden veszedelemtől. (Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.)

8. Szükség múlik. Szent Antal, könyörögj az özvegyekért, árvákért, szegényekért és minden szükségben szenvedőért. (Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.)

9. Páduában ezt hirdetik, ezt beszélik, akik élvezték Szent Antalnak jótetteit. Szent Antal, áldunk, dicsérünk téged azért a hatalomért, amellyel Isten felruházott, s kérünk, ne hagyj el bennünket semminemű bajunkban. (Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.)

10. Szent Antalnak imájára tenger enged. Szent Antal, csillapítsd le szenvedélyeink háborgó tengerét, s teremts békét a szívünkben. (Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.)

11. Bilincs törik. Szent Antal, szabadíts meg minden lelket a vétek rabszolgaságából.  (Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.)

12. Az elvesztett tagot visszanyerjük. Szent Antal, óvd meg testi épségünket, s add vissza hiányzó erőnket. (Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.)

13. Az elveszett vagyont ifjú és agg visszanyeri. Szent Antal, segíts elveszett dolgaink keresésében, különösen az Isten kegyelmének megszerzésében. (Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.)

 

Kapcsolódó: