Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Római Katolikus Teológia Kar


Elérhetőség
Postacím: 400095 Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu 5, jud. Cluj
Tel: 0264-430.688, 0264-590.715
Fax: 0264-590.715

Szolgálatot teljesít:

Ft.dr. Nóda Mózes, docens, szentszéki tanácsos
Ft.dr. Vik János, adjunktus

A RÓMAI KATOLIKUS TEOLÓGIA KAR
1996-ban – hittanárképzés céljából – megalakult a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Kara, az egyetem rektorátusa és a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség között létrejött megállapodás értelmében.

A teológiai kar célja olyan teológiailag képzett világiak felkészítése, akik hitoktatóként, szociális intézményekben dolgozóként, történelem- vagy nyelvtanárként, vagyis különböző egyházi és civil intézményekben szolgáló értelmiségiként választ tudnak adni a mai ember létfontosságú kérdéseire, a keresztény értékrendet képviselik a társadalomban, és hozzájárulnak azok megvalósításához.

A kar hallgatói teológiai tanulmányaik mellett egy másik szakot is végeznek: történelmet, illetve magyar vagy valamely világnyelvet (angol, német, francia) és irodalmat tanulnak. 2002-től harmadik szaktárgyként szociális képzés is indult. A végzettek hitoktatói, illetve választott szakpári tanári képesítést nyernek az egyetem előtti oktatás minden szintjére. 2005-től kezdődően, a bolognai rendszer érvényesítésével, a hittanári és a teológia–szociális munkás szakok mellett a hallgatók – az egyetem belső oktatási politikája értelmében – kedvezményes áron felvehetnek bármely szakot, illetve más szakon tanuló hallgatók is választhatják a teológiát.

A római katolikus hittanárképzőnek az egyetem keretében való megszervezése (ami a más egyházak részéről már előbb megtörtént) szükséghelyzet miatt történt. Románia oktatási minisztériuma 1990 után elrendelte az állami iskolákban a hittanórák tartását, előbb választható, majd később kötelező formában. Az ateista korszakot követő 180 fokos fordulat egyházunkat ezen a téren is váratlanul érte. A gyulafehérvári főhatóság gyors és szükségmegoldásokkal próbálkozott. De a hat évfolyamot elindító levelező tagozat címen megszervezett hittanárképző nem nyert állami elismerést. A levelező tagozaton felkészült és az iskolákban a hittantanításra megbízást nyert hitoktatók államilag is elismert oklevél nélkül hátrányos helyzetbe kerültek. Ennek a kényszerhelyzetnek a megoldásáért és az iskolákban történő katekizálás lehetőségének hatékonyabb érvényesítése érdekében jött létre a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem keretén belül az önálló teológiai kar.

Az egyetem és a főegyházmegye vezetősége által kötött egyezmény értelmében a tanárokat a gyulafehérvári érsek nevezi ki, de a meghirdetett helyeket az egyetemi szabályok szerint versenyvizsgával foglalják el. 1996-ban az önálló római katolikus teológiai kar megszervezésére dr. Jakubinyi György érsek dr. Tankó Ferenc filozófiai doktorátussal rendelkező egyházmegyés papot bízta meg. Tankó Ferenc hirtelen beállt betegsége és az 1997. december 14-én bekövetkezett halála megakadályozta őt abban, hogy a dékáni szerepkört hivatalosan is betölthesse. Erre a főpásztor dr. Marton József gyulafehérvári teológiai tanárt kérte fel, aki 2008-ig vezette és szervezte a hittanárképzőt. 2008 márciusától a kar vezetője dr. Nóda Mózes docens lett. A tanári kar címzetes tanárai a következők: dr. Marton József egyetemi tanár, dr. Nóda Mózes docens, dr. Holló László docens, dr. Zamfi r Korinna adjunktus, dr. Jitianu Liviu adjunktus, dr. Vik János adjunktus. Társult oktatókként és nappali doktoranduszokként betanítottak: dr. Molnár Lajos, dr. Ágoston Ferenc, dr. Kerekes László, drd. Nagy József, drd. Fejér Lajos a gyulafehérvári teológiáról; a Babeş–Bolyai Tudományegyetem más szakairól: dr. Csucsuja István, dr. Szegő Katalin, dr. Angi István, dr. Gábor Csilla, dr. Robu Judit, dr. Szamosközi  István, dr. Albert-Lőrincz Enikő; dr. Fodor György, dr. Gaál Endre a budapesti PPKE-ről; valamint dr. James McMahan, dr. Tamási Zsolt, dr. Ozsváth Judit, drd. Lászlófy Árpád, Geréd Vilmos.

A kar kiépítése még folyamatban van. Annál is inkább, mert a bolognai rendszer által megkövetelt beosztás szerint a hároméves alapképzést kétéves mesterképzés követi. A karon 2007-től két mesterképző indult: teológia, kultúra, társadalom, valamint pasztorál-pszichológia.

 

Marton József

 

Dékán: Ft. dr. Vik János egyetemi adjunktus

Fundamentális teológia, Spiritualitás, Logoterápia és egzisztenciaanalízis, Pasztorális tanácsadás

400095 Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu 5/8, jud. Cluj

Tel.: 0364-143.953

Mobil: 0743-058.271

E-mai: vik.ioan@ubbcluj.ro

Honlap: http://dialogus.ro

Dékánhelyettes: Ft. dr. Holló László egyetemi előadótanár

Erkölcsteológia, Szociáletika, Egyházjog

400095 Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu 5/7, jud. Cluj

Mobil: 0744-251.407

E-mail: hollo_laszlo@yahoo.com

Főtitkárnő: Kopacz Magda

E-mail: kopaczmagdi@yahoo.com

Titkárnő/ könyvtáros: Bereczki Gyöngyvér

Mobil: 0748-659.284

Email: gyongyver01@yahoo.com

 

DIDAKTIKUS TEOLÓGIA INTÉZET

Intézetigazgató:

dr. Zamfir Korinna egyetemi professzor

Biblikum, Exegézis, Ökumenizmus

400430 Cluj-Napoca, str. Bistriţei 17

Tel.: 0264-418.065

Mobil: 0729-848.978

E-mail: zamfir.korinna@ubbcluj.ro, kori_zamfir@yahoo.com

Tanárok:

Ft. dr. Jitianu Liviu egyetemi előadótanár

Dogmatika, Filozófia

400045 Cluj-Napoca, str. Einstein 2/8, jud. Cluj

Mobil: 0743-458.932

E-mail: jitianu.liviu@ubbcluj.roliviujiti@yahoo.de

Ft. dr. Nóda Mózes egyetemi előadótanár, szentszéki tanácsos

Liturgika, Fundamentális teológia, Keresztény szimbólumok

400045 Cluj-Napoca, str. Einstein 2/10, jud. Cluj

Mobil: 0745-306.741

E-mail: noda.mozes@ubbcluj.ro, nmozes59@gmail.com

dr. Illyés (Robu) Magda egyetemi adjunktus

Pszichológia

407280 Floreşti, str. Prof. Ioan Rus nr. 8, ap. 12, jud. Cluj

Mobil: 0743-123.464

E-mail: magda.illyes@ubbcluj.ro

Óraadó tanárok:

dr. Ozsváth Judit egyetemi adjunktus

Katekétika

Mobil: 0745-174.588

E-mail: ozsvathjudit@yahoo.com

dr. Révay Edit RSCJ főiskolai docens

Vallásszociológia, hinduizmus, buddhizmus

E-mail: revay.edit@sapientia.hu

Dr. Robu Judit előadótanár

Informatika

E-mail: robu@cs.ubbcluj.ro