Kisbács

Szent Péter és Pál apostolok, plébánia
Elérhetőség
Postacím: 407055 – Baciu, str. Transilvaniei, nr. 315., jud. Cluj
Tel: 0264-260.670

Szolgálatot teljesít:

Ft. Kovács Árpád, plébános, plébániai kormányzó, , szentszéki tanácsos

1263-ban Baach néven írták. 1272-ben is szerepel. 1336-ból származó adatok szerint a kolozsmonostori apátság templomot tartott fenn. 1348-ban János nevű káplán szerepel. 1417-ben Szent Ágnes tiszteletére szentelt templomról van adat. 1459-ben Mátyás királytól malomjogot kapott. A középkorban Szent Ágoston volt a védőszentje. A templom stíluselemei (kapuk) a 13–14. századra utalnak. Kelemen szerint a templom mai formáját a 15. században nyerte el, később barokk stílusban építették át. Az új liturgikus teret 1991-ben alakították ki, amikor kikerült a templomból a régi oltár és a szószék. Ekkor készült el a templom új bútorzata is. Mindkét munkálatot a falu szülötte, Túrós Dezső plébános fi nanszírozta. A főegyházmegyénk 2009-es millenniumi évében a temetőben ravatalozó kápolna épült, melynek megáldására a templombúcsú napján, Szent Péter és Szent Pál ünnepén került sor. Kisbács a reformáció idején is megmaradt katolikusnak, amiért Báthori István 1581-ben a jezsuitákra bízta. A jezsuiták kiűzése után református kézre került a templom, de Báthori Gábor visszaadta a kitartó katolikus híveknek. Többszöri megszakítás után végleg katolikus maradt 1766-tól, amikor plébánialak is épült. Jelenlegi plébániáját 1864-ben építették, melyre 2009-ben tetőszobák kerültek. 1750-től volt katolikus iskolája, melyet 1948-ban államosítottak. Jelenleg a katolikus magyar gyerekek Kolozsváron tanulnak.

Örökös szentségimádási nap: december 22.