A | B | C | G | H | K | M | N | O | P | R | S | T | V | Mind

Nyágra

filia
Ellátó plébánia: Gödemesterháza
Postacím: Neagra