Papjaink

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | Mind
Ft.Obermájer Ervin-István,plébános,, dr. Macalik Győző és vértanútársai szentté avatási eljárásának posztulátora és Márton Áron püspök szentté avatási ügyének viceposztulátora
Ft.Oláh Dénes,címzetes esperes,plébános
Ft.dr.Oláh Zoltán,kanonok,, intézetigazgató, egyetemi docens
T.Olasz Béla,segédlelkész,, a Tamási Áron Gimnázium iskolalelkésze
Ft.Opra István,plébános
Ft.Orbán Menyhért,szentszéki tanácsos,plébános
Ft.Orbán Sándor,plébános,Szeged-Csanádi Egyházmegye
Fr. dr.Orbán Szabolcs, Szabolcs OFM,házfőnök helyettes,teológiai tanár