Papjaink

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | Mind
Ft.Vakaria Béla,szentszéki tanácsos,plébános
Ft.Varga János,szentszéki tanácsos,lelkész
Ft.Varga Rezső,kanonok,esperes,plébános
T.Varga Vince,lelkész
Ft.Vargha Béla,főesperes-plébános
Ft.Vass Nimród-István,plébános
Ft.Vass Zoltán-István,szentszéki tanácsos,nyug. plébános
T.Vatány Gábor,lelkész
Ft.dr.Vencser László,morálteológus, szakosztályvezető
Ft.dr.Veres Stelian,gazdasági igazgató
Ft.Veress Sándor-Levente,plébános
Ft.dr.Vik János,dékán,docens
Ft.Virág László,szentszéki tanácsos,plébános
Ft.Vízi Zakariás,címzetes esperes,plébános
Ft.Voiculescu Cristian,plébános
T.Vornicu Cristinel,plébániai kormányzó