Papjaink

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | Mind
Ft.Pakó Benedek,tb. kanonok,nyugalmazott lelkész
T.Pál Antal id.,nyugalmazott lelkész
T.Pál Ferenc,lelkész
Ft.Pál Vilmos,plébános,plébániai kormányzó
Ft.Pál Vilmos-Barna,főesperes-plébános
T.Pál Áron,segédlelkész
T.Palkó Ágoston,lelkész
Ft.Páll Antal ifj.,címzetes esperes,nyug. plébános
Fr.Páll József, Leó OFM,plébános,házfőnök,tartományfőnök-helyettes
Ft.Pántya Elemér,szentszéki tanácsos,nyug. plébános
T.Papp László,segédlelkész,lelkiigazgató
Ft.Papp Márton,plébános
Ft.Pasca Szilárd,prefektus,plébános
Ft.Péter Sándor,nyug. plébános
Ft.Péter Arthur,főesperes-plébános
Msgr.Portik-Hegyi Kelemen,pápai káplán,tb. kanonok,főesperes-plébános
Msgr.Potyó Ferenc,pápai prelátus,nyug. irodaigazgató
Ft.Puskás Attila,plébános